Gauteng (Johannesburg): Plumbers Networking Event (2 Points)

Event
Gauteng (Johannesburg): Plumbers Networking Event (2 Points)
 
24 Jun 2015 6:00 PM - 9:00 PM
 
Location: Huddle Park Golf & Recreation Club St, Linksfield, 2192

Registered attendees (150)

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 
Date Name
24 Jun 2015 Christodoulou, Zoe
24 Jun 2015 de Jager, Ryan
24 Jun 2015 Smit, Arie
23 Jun 2015 Saayman, Raymond
23 Jun 2015 Baatjies, Royce
22 Jun 2015 malele, sepadi - plus 2 guests
22 Jun 2015 Visser, Andre - plus 1 guest
22 Jun 2015 Zulu, Sam
22 Jun 2015 Nieuwenhuizen, Len
17 Jun 2015 Viljoen, Ernst
<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 

ASSOCIATIONS

 

Copyright IOPSA 2018 - E&OE

Website Disclaimer                                              Email Disclaimer 

CONTACT US

Address: 37 Linksfield Road, Dowerglen

Phone: 08610 Plumber(7586237)+27 11 454 0025

Email: info@iopsa.org

michelle@iopsa.org
Powered by Wild Apricot Membership Software